Παντελεήμονας - Το βουνό συναντά τη θάλασσα

λογότυπο ΕΣΠΑ και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία